Menu

  • Chủng loại: Xích gầu tải, xích cào thuyền xỉ, ...
  • Ứng dụng: sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện chạy than, nhà máy sản xuất xi măng, …