Menu

  • 48V - 50Ah & 48V- 100Ah
  • Tuổi thọ sản phẩm từ 10-15 năm.

Ứng dụng trong các lĩnh vực: viễn thông, năng lượng, Data Center…