Menu

  • Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống Camera, báo cháy và hệ thống BMS.
  • Ứng dụng: quản lý an ninh, cảnh báo, giám sát và điều khiển hệ thống trong các trung tâm dữ liệu, tòa nhà, nhà máy sản xuất, …