Menu

HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ    

- Chủng loại:

  • Tủ chuyển đổi nguồn tự động ATS
  • Tủ hòa đồng bộ
  • Tủ điện phân phối
  • Thiết bị chính: Siemens/ Schneider/ ABB/ Fuji
  • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61439 và IEC 60439