Menu

- Ưu điểm:

  • Hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm.
  • Điều khiển chính xác nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh.
  • Hiệu suất cao.
  • Điều khiển lưu lượng khí lớn.
  • Bộ lọc không khí đạt tiêu chuẩn cao.
  • Ứng dụng trong làm lạnh các hệ thống Data center