KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRẠM RADAR THỨ CẤP QUY NHƠN

KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRẠM RADAR THỨ CẤP QUY NHƠN

21/03/2018
Sáng ngày 13/11, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn tại Khoảnh 1, Tiểu khu 330c, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.